בתיה כנעני ברם

אודות

מק"ט:

בתיה כנעני ברם

רישיון תיווך מספר , 30616082

חברת לשכת המתווכים הארצית ולשכת המתווכים ירושלים.

מתמחה בנדל"ן למגורים ונדל"ן מסחרי בשכונות מערב ומרכז ירושלים. כמו כן מתמחה בנכסים להשקעה והשבחה בירושלים כולל תכניות עסקית ליזמים. בעלת תואר שני מהאוניברסיטה העברית בירושלים. דוברת אנגלית טובה מסייעת לעולים חדשים וזוגות צעירים במציאת דיור.

Batya Kenanie Bram

Brokerage license number, 30616082

Member of the National Chamber of Realtors and the Jerusalem Chamber of Realtors.c

Specializes in residential real estate and commercial real estate in West and Central Jerusalem neighborhoods. Also specializes in properties for investment . Has a master's degree from the Hebrew University in Jerusalem. A good English speaker helps new immigrants and young couples find housing.c