בר דימרי - קלר ויליאמס - מבוטל

   
   
   
   

 

בר דימרי - יועץ נדל''ן