רותי שיש שם טוב - מבוטל

   http://www.walla.co.il/