אופיר מזרחי - אופיר נכסים

אודות

מק"ט:

"אופיר נכסים" מספקת יעוץ, תמיכה ולווי של הלקוח לאורך כל התהליך עד לסגירת העסקה לשביעות רצון של כל הצדדים וגם לאחר מכן במתן סיוע נדרש.
ל"אופיר נכסים" מערכות ניהול נכסים ולקוחות משוכללות ממוחשבות וניידות המאפשרות לממש את הידע והמוטיבציה בחברה לשביעות רצון לקוחותיה.